CHEVITA GmbH

chevita

Chevita GmbH е основана през 1968 г. в Pfaffenhofen / Бавария (Германия) и дейността и е насочена към разработването и производството на ветеринарномедицински продукти. От създаването си фирмата успешно е утвърдила своето име в международен план, като се фокусира върху някои специализирани области.

Продуктите на Chevita GmbH днес могат да бъдат намерени на всички пет континента. Продажбите и маркетинга на продукти се разделят на три сектора:

- Германия и Австрия: Chevita GmbH има собствени представителства.

- Продажбите и маркетинга в други страни се извършват в сътрудничество с местни партньори, които се обслужват от отдела за износ в Pfaffenhofen.

- "Собствена марка": Този сектор обхваща разработването и производството на продукти за други фирми.

 

© 2020 ASKLEP-PHARMA. All right reserved.

Asklep Pharma